Як висловити претензію і НЕ нажити собі ворога


prodajiushchije teksty ne rabotajut

This information is required for business owners,,uk,"White collar",,uk,to all,,uk,who works with people,,uk,Sometimes we express our dissatisfaction,,uk,claims,,uk,we criticize,,uk,That's not so bad,,uk,if you do it professionally,,uk,How to criticize this,,uk,so that the subordinates are not offended,,uk,the partners did not poke their heels,,uk,and in ourselves there was no unpleasant siege in the soul,,uk,Any fool can be criticized,,uk,many of them are doing this exactly,,uk,Cyril Garbett,,uk,Even if we are criticized objectively,,uk,There is little pleasant here,,uk,Every person,,uk,depending on the nature of the criticism, reacts differently,,uk, «білим комірцям», взагалі, усім, хто працює з людьми. Деколи ми висловлюємо незадоволення, претензії, критикуємо. То все не так погано, якщо робити це професійно.
Як критикувати так, щоб підлеглі не образилися, партнери не накивали п’ятами, а в самих нас не було на душі неприємного осаду?

Критикувати може будь-який дурень,
багато з них саме цим і займається.
Сиріл Гарбетт

Навіть якщо нас критикують об’єктивно, тут мало приємного. Кожна людина, в залежності від характеру, на критику реагує по-різному. Many will try to justify themselves and translate the arrows,,uk,And this is at best,,uk,Someone will already wear a knife behind,,uk,Psychologists are advised in the critique to move from "you concept" to "I concept" or "they are concepts",,uk,You did not call to warn of your delay,,uk,there is already a queue of people waiting,,uk,So sorry,,uk,that these people have to stand in line for so long because of your delay,,uk,But we'll go further,,uk,We give the person a chance to correct and remove that discomfort,,uk,that hangs in the air,,uk,The next time before,,uk,if you will not be on time,,uk. І це в кращому випадку. Дехто вже буде носити ніж за спиною.

Психологи радять в критиці переходити від «ти концепції» до «я концепції» або «вони концепції».
1. Ти не зателефонувала щоб попередити про своє запізнення, тут вже черга людей чекає.
2. Дуже шкода, що цим людям доводиться так довго стояти в черзі через твоє запізнення.

Але ми підемо далі. Дамо можливість людині виправитися і зняти той дискомфорт, що навис в повітрі.
3. Дуже шкода, що цим людям доводиться так довго стояти в черзі через твоє запізнення. Наступний раз попередь, будь ласка, якщо тебе не буде вчасно.

Compare it,,uk,hard criticism,,uk,You're "bad" because.,,uk,soft criticism,,uk,I have a problem,,uk,because your actions violated my plans ...,,uk,soft criticism solution,,uk,Do it,,uk,advance,,uk,call back,,uk,and everything will be fine,,uk,What is the whole salt,,uk,Allowing a person to solve a problem,,uk,we give the opportunity to correct,,uk,And if so,,uk,then at the same time we create for ourselves a GREAT opportunity for that,,uk,to get the desired one,,uk,And when we criticize,,uk,then in the left there are two sides,,uk,Professional criticism has its own algorithm,,uk,We criticize the action,,uk,not human,,uk,You can also criticize the company,,uk,which is represented by this person,,uk:

  • жорстка критика:

Ти «поганий» тому що..

  • м’яка критика:

У мене проблема, бо твої вчинки порушили мої плани…

  • м’яка критика рішення:

Зроби (попередь, передзвони) і все буде добре.

В чому вся сіль? Дозволяючи людині розрулити проблему, ми даємо можливість виправитися. А якщо так, то водночас створюємо собі ВЕЛИКУ можливість для того, щоб отримаємо бажане. А коли критикуємо, то в мінусі залишається дві сторони.

Професійна критика має свій алгоритм:

  • Критикуємо дію, а не людину. В крайньому разі можна критикувати компанію, котру представляє дана людина.
  • We express our understanding,,uk,We help keep your face,,uk,We express,,uk,what we want as a result,,uk,Consider the example,,uk,There is such a Vasily Grigorovich,,uk,Director of the company "Painted Mandarin",,uk,a small production of souvenir production,,uk,Branded clothing,,uk,pens,,ru,notebooks,,uk,But the company does not deliver products to customers,,uk,This is decided by the transport company,,uk,Cooperation is beneficial,,uk,But once,,uk,with whom does not happen,,uk,got embarrassed,,uk,Your company today has left us very much for the second time,,uk.
  • Допомагаємо зберегти лице.
  • Даємо зрозуміти, що ми хочемо в результаті.

Розглянемо на прикладі:

Є собі такий Василь Григорович, директор компанії «Фарбовані мандаринки» — невелике виробництво з виготовлення сувенірної продукції. Брендований одяг, ручки, записники. Але компанія не здійснює доставку продукції клієнтам. Це вирішується за допомогою транспортної фірми. Співпраця вигідна. Але одного разу, з ким не буває, вийшов конфуз: Vasily Grigorovich's large client in the morning had to get a batch of goods,,uk,And the partner summed up and did not arrive on time,,uk,And everything would be nothing,,uk,but the classic of the genre,,uk,A month later the story is repeated with the same customer,,uk,Add it,,uk,that to Vasily Grigorovich himself,,uk,as a conservative man,,uk,Do not want to break the contract with a proven partner,,uk,but leaving everything as it is also somehow does not fall,,uk,Vasily Grigorovich wrote a letter to the director of the transport company,,uk,"Dear Alexey Opanasovich,,uk. А партнер підвів і не приїхав вчасно. І все б нічого, але класика жанру: через місяць історія повторюється і з цим же замовником.

Додамо, що самому Василю Григоровичу, як мужчині консервативному, не хочеться розривати з договір з перевіреним партнером, але залишати все як є теж якось не правильно.

Василь Григорович написав лист директору транспортної компанії:
«Шановний Олексій Опанасович, ваша компанія сьогодні нас дуже підвела вже вдруге. Ви не виконали своїх зобов’язань перед нами. Через вас ми зазнали збитків» і таке інше.

Вийшла класична «жалобна записка».

А давайте спробуємо професійно за алгоритмом:

Нагадуємо ще раз.
1. Критикуємо дію, а не людину (можна компанію, котру представляє дана людина).
2. Висловлюємо розуміння.
3. Допомагаємо зберегти лице.
4. Висловлюємо, що ми хочемо в результаті.

Професійна претензія мала б виглядати приблизно десь так:

1.«Шановний Олексій Опанасович, доводимо до вашого відома, що компанією (Х) були порушені умови щодо доставки продукції. У зв’язку з цим, ми не змогли вчасно виконати зобов’язання перед замовником. Водій не прибув в призначений час…»

2. «Розуміємо, що у вас зараз багато термінових замовлень. ..»
3.»Ми довго з вами працюємо і знаємо вас як надійного партнера. Впевнені, that there were good reasons for your company,,uk,which prevented the implementation of the contract,,uk,And now you can "tell" Alexei Afanasovich what you need to do to fix the situation,,uk,"We hope,,uk,that your driver will be with us not later,,uk,tomorrow ... ",,uk,The driver did not arrive at the appointed time,,uk,We understand,,uk,that there are good reasons for your company,,uk,which prevented the fulfillment of conditions,,uk,the contract,,uk,tomorrow,,uk,Regards,,uk,Director of "Darkened Tangerines" Ltd Tereshchuk Vasyl Grigorovich,,uk, що перешкодили умовам здійснення договору…»

А тепер можна «підказати» Олексію Опанасовичу що потрібно зробити щоб виправити ситуацію:
4. «Сподіваємося, що ваш водій буде у нас не пізніше 15:30 завтрашнього дня…»
«Шановний Олексій Опанасович, доводимо до вашого відома, що компанією (Х) були порушені умови щодо доставки продукції. У зв’язку з цим, ми не змогли вчасно виконати зобов’язання перед замовником. Водій не прибув в призначений час.
Розуміємо, що у вас зараз багато термінових замовлень. Ми довго з вами працюємо і знаємо вас як надійного партнера. Впевнені, що у вашої компанії виникли вагомі підстави, які перешкодили здійсненню умов. договору.
Сподіваємося, що ваш водій буде у нас не пізніше 15:30 завтрашнього дня.

З повагою, директор ТОВ «Фарбовані мандаринки» Терещук Василь Григорович

Result,,uk,We do not criticize,,uk,do not blame the recipient,,uk,and hence,,uk,he should not be engaged in building a line of defense,,uk,Not necessarily this algorithm is a panacea,,uk,People are different,,uk,But it's likely,,uk,that in,,uk,such Alexey Opanasovich will try to establish a relationship with his client and try to solve the problem with delivery.,,uk,Criticizing professionally means not finding out whether our opponent is right or not right,,uk,why this happened and who is to blame,,uk,The main thing is to find a solution,,uk,On the wish of successful projects,,uk,How to express a claim and NOT to become an enemy,,uk
Не обов’язково даний алгоритм є панацеєю. Люди є різні. Але ймовірно, що в 80% випадків такий Олексій Опанасович спробує залагодити відносини зі своїм клієнтом і спробує вирішити проблему з доставкою.
Ми не звинувачуємо адресата, а значить, він не повинен займатися вибудовуванням лінії оборони. Критикувати професійно означає не з’ясовувати правий наш опонент чи не правий, чому так сталося і хто винен, а вибудувати стратегію так щоб у виграші залишилися обі сторони. Головне знайти вірне рішення.

З побажання успішних проектів
Ваш PRime-writer