Політичний кандидат як товар


выборы 1

What is the feature of political marketing,,uk,In nothing,,uk,It is almost the same,,uk,as marketing in its pure form,,uk,And if marketing,,uk,from english,,uk,Marketing,,en,selling,,uk,trade on the market,,uk,It is an organization and creation,,uk,promotion and delivery of goods to customers,,uk,then in political marketing the product is a politician or a party,,uk,and buyers are voters,,uk,Political Marketing,,uk? Ні в чому. Він майже такий же, як маркетинг в чистому вигляді. І якщо маркетинг (від англ. Marketing — продаж, торгівля на ринку) — це організація і створення, просування і надання товару покупцям, то в політичному маркетингу товаром виступає політик чи партія, а покупцями – виборці.

Політичний маркетинг, as well as commercial marketing,,uk,involves studying the market,,uk,target audience,,uk,that is to electorate,,uk,there is a candidate,,uk,This is a classic way to work with any product and policy is therefore no exception,,uk,But more attention is paid to the technical side,,uk,As M said,,uk,technical techniques exist for that,,uk,to "bring" a particular candidate to his potential electorate,,uk,make known to the maximum number of voters,,uk,distinguish it from competitors and,,uk,to win a maximum of votes,,uk,This is a matter of technology,,uk,Rather, technology,,uk, передбачає вивчення ринку, цільової аудиторії, тобто електорату. Продуктом, нагадаємо, є кандидат. Це класичний спосіб роботи з будь-яким продуктом і політик тому не виключення. Але більше уваги приділяють технічній стороні.

Технічні прийоми існують для того, щоб «вивести» конкретного кандидата на його потенційний електорат. Як? По-перше, зробити відомим максимальному числу виборців, відмежувати його від конкурентів і, звичайно, завоювати максимум голосів. Це справа техніки. Вірніше технології. This is called the strategy of the election campaign,,uk,which includes receptions,,uk,ways,,uk,methods for achieving the goals set,,uk,The policy is also subject to market laws,,uk,There is a demand and supply in it,,uk,tough competition,,uk,Political candidate for that,,uk,to make it attractive to the target audience, we must think about "packaging",,uk,"Advertising" and "sales",,uk,So it means,,uk,to solve one of the tasks of political marketing,,uk,ensuring optimum conditions for the purchase of goods by the consumer,,uk,A bit about the features of a political product,,uk, яка включає прийоми, способи, методи для досягнення поставлених цілей.

чемодан

Політика теж підпорядковується ринковим законам. There is demand and supply in it,,uk,competition,,uk,There is demand and supply in it,,uk,competition,,uk, конкуренція. Політичному кандидату для того, щоб він був привабливим для цільової аудиторії треба подумати над «упаковкою», «рекламою» і «збутом». А значить, вирішити одне із завдань політичного маркетингу — забезпечення оптимальних умов для придбання товару споживачем.

Трохи про особливості політичного товару. If in commercial marketing the product already has certain consumer characteristics,,uk,then the goods are political,,uk,that is, the candidate often acquires them,,uk,Its properties are constructed by political technologists for that,,uk,to sell more,,uk,Payment method,,uk,votes of voters,,uk,Although the candidate,,uk,there is some basic cost,,uk,appearance,,uk,ideological settings,,uk,experience and achievements,,uk,for greater effect,,uk,it is necessary to constantly "give him a price",,uk,And if it does not work out,,uk,have to resort to the creation of mythologization,,uk,the process of constructing a positive reputation,,uk,creating an image,,uk, то товар політичний, тобто кандидат часто набуває їх. Його властивості конструюються політтехнологами для того, щоб продатися дорожче. Засіб оплати — голоси виборців.

Хоча у кандидата і існує певна базова вартість (зовнішність, ідеологічні установки, досвід і досягнення), для більшого ефекту, треба постійно «набивати йому ціну». І якщо не виходить, доводиться вдаватися до створення міфологізації (процесу конструювання позитивної репутації), створення образу.
Але попри все продати кандидата на «політичному ринку збуту» простіше, ніж, наприклад, ковбасу на базарі.

Чому ж політика «просувати» простіше?
Звичайний продукт треба спочатку вивести на ринок, потім підтримувати популярність у покупців, використовуючи різні прийоми. А кандидата тільки «вивести». Підтримувати популярність — в разі необхідності. Як правило, ця сама необхідність виникає ближче до наступних виборів.

 

З побажанням успішних проектів!

Ваш PRime-writer